We zijn een buro dat bij voorkeur betrokken is bij het gehele bouwproces, vanaf het eerste idee tot en met de oplevering van het gebouw. Onze ervaring is dat dat uiteindelijk de beste kwaliteit oplevert. We kunnen ook delen van het bouwproces voor u uitvoeren. Dat doen we met evenveel enthousiasme en inzet!

Architectuur

Goede architectuur begint met een duidelijk beeld van wat de opdrachtgever wenst. Voordat we gaan ontwerpen, investeren we dan ook veel energie in het opstellen van een goed programma van eisen samen met de gebruiker. De volgende stap is het vertalen van de wensen naar een schetsplan. We maken direct een kostenraming van het schetsplan, zodat ook het benodigde budget in hoofdlijnen duidelijk wordt. Het schetsplan wordt vervolgens verder uitgewerkt waarbij de technische, constructieve en financiële aspecten van het ontwerp steeds concreter worden gemaakt. Uiteindelijk ligt er een ontwerp dat tot de verbeelding spreekt, functioneel is en gerealiseerd kan worden binnen het gestelde budget.

Vergunningen

Voor het aanvragen van diverse vergunningen bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt daarbij denken aan een Omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen, maar ook aan bestemmingsplanprocedures en milieuvergunningen. Wij verzorgen de nodige documenten zoals tekeningen, berekeningen en overige rapportages. De aanvraag wordt digitaal ingediend en we voeren de correspondentie met de bevoegde instanties voor u.

Bouwmanagement

Met onze jarenlange ervaring hebben we alles in huis om het bouwmanagement van uw project uit te voeren. We zorgen voor een gestroomlijnd proces, met als doel dat de verschillende partijen goed samenwerken en het project binnen de gestelde kaders van tijd en geld wordt uitgevoerd.

Directievoering

Tijdens de uitvoering is goed toezicht essentieel. Als directievoerende partij houden we namens de opdrachtgever toezicht op de bouw, bewaken de planning en het budget. Bij het signaleren van afwijkingen kan op tijd worden ingegrepen zodat het eindresultaat ook wordt zoals dat bedoeld is.

Tekenwerk

We voeren zowel bouwkundig als constructief tekenwerk uit. We werken met de meest recente software zodat uitwisseling van documenten met andere bouwpartners gewaarborgd is.

Bestek en prijsvorming

Een goed bestek bestaat wat ons betreft allereerst uit een goede set bestektekeningen. Daarnaast moet een aantal zaken uiteraard ook schriftelijk worden vastgelegd in een bestek. Wij verzorgen de bestekstukken zodat een of meerdere aannemers een prijsopgave kunnen maken. We controleren de begroting op inhoud en volledigheid. Ook de contractvorming kunnen we voor u verzorgen.

Bouwtechnisch advies

Al 40 jaar ontwerpen wij met respect voor het vakmanschap van bouwen. Dat betekent dat we weten hoe iets gemaakt wordt en ook wat er mis kan gaan. We geven advies bij projecten die nog gerealiseerd moeten worden of bij bestaande gebouwen waar bouwtechnische gebreken geconstateerd zijn en gezocht wordt naar een goede oplossing.Goede architectuur begint met een duidelijk beeld van wat de opdrachtgever wenst. Voordat begonnen wordt met het ontwerp investeren we dan ook veel energie in het opstellen van een goed programma van eisen samen met de gebruiker. De volgende stap is het vertalen van de wensen naar een schetsplan. We maken direct een kostenraming van het schetsplan, zodat ook het benodigde budget in hoofdlijnen duidelijk wordt.  Het schetsplan wordt vervolgens verder uitgewerkt waarbij de technische, constructieve en financiële aspecten van het ontwerp steeds concreter worden. Uiteindelijk ligt er een ontwerp dat tot de verbeelding spreekt, functioneel is en gerealiseerd kan worden binnen het gestelde budget.